Ökat samarbete räddar arbeten och minskar matsvinn i spåren av Covid-19

Uppdaterat: 15 maj 2020


Coronapandemin har utvecklats till en försörjningskris som får förödande konsekvenser för människor i länder med utbredd fattigdom. Smilings primära försäljningskanaler är kraftigt reducerade av pandemin. Normalt säljer produkterna som mest där människor är i rörelse; i kiosker, på hotell, arbetsplatser, tåg och flyg. I spåren av Covid-19 är försäljningen på dessa kanaler i princip obefintlig och Smiling jobbar intensivt på att nå ut med produkterna på andra vis. Den stora anledningen till att fortsätta få ut produkterna är att undvika inställda leveranser från bondekooperativen i Västafrika.

Smilings leverantörer gör allt de kan för att den torkade frukten och nötterna ska nå de svenska hamnarna. Det gör dom alltid, Coronakris eller inte. De producerar troget sina kvantiteter och levererar sina produkter i både goda och mindre bra förutsättningar. Just nu arbetar vi tillsammans för att komma igenom lockdownen och pandemin. Smilings VD Oscar Alsén: