Har du världens bästa medarbetare?


(och varit dålig att berätta det för dem?)

I rådande situation kanske du inte sett dem IRL på ett par månader nu? Vi hjälper dig att visa uppskattning!

Thank god för flitiga medarbetare som jobbar hemma och hugger i där det behövs för att vi tillsammans ska ta oss igenom den kris som Covid-19 utsätter samhället för just nu.


Vi kan inte göra allt, men alla kan göra något. Vill du treata dina medarbetare och uppmuntra dem att utföra stordåd även framledes? Vad sägs om att göra ett utskick till samtliga hemmajobbare i din arbetsgrupp eller hela företagets personalstyrka? Vi löser det!