Utan kvinnorna skulle Smilings verksamhet stanna


Mer än hälften av Smilings bönder och fabriksarbetare är kvinnor. Utan kvinnor stannar hela vår verksamhet. Idag är det internationella kvinnodagen – men alla dagar är dessa starka, leende kvinnors dag! ⁣ ⁣ I våra odlingskooperativ beslutar kvinnor och män tillsammans vad Fairtrade-premien ska användas till varje år. Demokratiskt – varje röst räknas. För oss är det en av grundstenarna i vår affärsmodell. Möjligheten att skapa utveckling där det behövs som mest och att bidra till att skapa en jämnlik värld.