Allmänna Villkor

Läs dessa villkor och bestämmelser avseende dina rättigheter och skyldigheter, såväl som begränsningar och undantag som kan gälla för försäljning av produkter från The Smiling Group AB.

1. TILLÄMPLIGHET OCH ALLMÄNT

1.1           Följande allmänna villkor (”villkoren”) gäller för alla avtal som ingåtts mellan dig (”kunden”, ”du”) och oss, Vitamin Well AB, BOX 5140, 102 43 Stockholm, registreringsnummer: 556701-6505, (”Företaget”, ”oss”, ”vi”) avseende inköp och försäljning av produkter genom www.smiling.se (”webbplatsen”).

1.2           Eftersom våra produkter endast riktar sig till kunder vars bostadsort är inom Sverige och som är minst 18 år gamla och kan ingå bindande juridiska avtal, kan du endast göra en beställning om du uppfyller dessa krav.

1.3           Du måste vara en konsument eftersom dessa villkor endast gäller för konsumenter. Termen konsument som används här motsvarar definitionen i §1 i den svenska konsumentköplagen.

När du gör en beställning genom att klicka på knappen ”Beställ & betala”, godkänner du dessa villkor. Andra eller motstridiga villkor ska inte gälla om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen.

1.5           Den version av villkoren som gäller för din beställning kommer att vara den version som gäller på webbplatsen när du gör din beställning. Vi kommer inte att ändra villkoren som gäller för din beställning efter att beställningen har gjorts.

1.6           Du bör skriva ut en kopia av dessa villkor eller spara dem på din dator för framtida referens. Vi lagrar inte villkoren åt dig. Klicka här för att skriva ut en kopia av dessa villkor.

2. INGÅENDE AV AVTAL

2.1           Presentationen av produkter på webbplatsen utgör inte ett bindande anbud, utan endast ett erbjudande om att göra beställningar.

2.2           Du samtycker till villkoren när du gör en beställning genom att klicka på knappen ”Beställ & betala”. Därmed skickar du in ett bindande erbjudande (s.k. anbud) om köp av de produkter som visas i beställningsöversikten.

2.3           Efter att ha mottagit din beställning kommer Företaget att skicka en bekräftelse via e-post med ditt beställningsnummer och uppgifter om de produkter du har beställt. Denna automatiska orderbekräftelse bekräftar endast att ordern har mottagits av Företaget och utgör inte ett godkännande av ditt erbjudande (s.k. accept).

2.4           Avtalet ingås först när Företaget godkänner din beställning genom ett separat e-postmeddelande eller genom att skicka produkterna (beroende på vilket som inträffar först). Vi kommer att acceptera eller avvisa ditt erbjudande inom en vecka från det att du har lagt din beställning.

2.5           Vi ser till att beskriva alla produkter så noggrant som möjligt. Mindre variationer kan dock förekomma. Alla produktbilder ska betraktas som exempelbilder. Produktbilderna kan variera beroende av din dators eller digitala enhets färginställningar.

2.6           Företaget förbehåller sig rätten att neka godkännande av en beställning som görs på webbplatsen, inklusive men utan begränsning, på grund av felaktig eller ofullständig produktbeskrivning, specifikationer eller prissättning och begränsad produkttillgänglighet.

2.7              Kontakta Företagets kundtjänst på info@smilinggroup.com för hjälp om du vill begära ändringar i din beställning, Företaget kan dock inte garantera att ändring av beställning kan göras. Mer information om returer och återbetalningar m.m. finns under klausul 7 och 9 nedan.

3. ANVÄNDNING AV VÅRA PRODUKTER

Vi levererar endast produkterna för privat bruk. Läs alltid etiketten på alla produkter som du har beställt från webbplatsen innan du använder eller konsumerar dem. Rådfråga din läkare innan du använder någon produkt ifall du har allergier eller liknande.

4. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1           Alla priser som publiceras på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Det pris som debiteras för en produkt kommer att vara det pris som gäller vid den tidpunkt då beställningen görs, vilket anges under utcheckningsprocessen samt i ditt e-postmeddelande med beställningsbekräftelsen.

4.2           Priserna som visas på webbplatsen inkluderar lagstadgad moms men inkluderar inte en leveransavgift som kommer att läggas till vid utcheckning.

4.3           Tidpunkten för betalning varierar beroende på vilken betalningsmetod du väljer under utcheckningsprocessen. Tidpunkten är antingen innan eller efter leverans.

4.4           Din betalning hanteras av Klarna med säker kryptering och enligt strikta bankstandarder. Vi accepterar följande betalningsmetoder på webbplatsen: kortbetalning via MasterCard och VISA, bankbetalning genom vissa banker, Swish och faktura. Du intygar och garanterar att (i) de betalkortsuppgifter du lämnar till oss är sanna, korrekta och fullständiga, (ii) att du är behörig att använda ett sådant betalkort för köpet, och (iii) avgifter som du ådragit dig kommer att betalas av ditt betalkortsföretag.

5. FRAKT OCH LEVERANS

5.1           Företaget kommer att ordna med leverans av produkterna antingen till utlämningsställe eller hem till dig (beroende på vilken fraktmetod som erbjuds och som du väljer) Företaget erbjuder för närvarande endast frakt inom Sverige.

5.2           Vi strävar efter att leverera inom två till fyra arbetsdagar efter bekräftelse av en beställning, om inget annat har överenskommits. Alla datum som anges för leverans av beställda produkter är endast ungefärliga. Om leveranstiden mot förmodan överstiger 30 dagar kan du annullera din beställning. I detta fall återbetalas inköpspriset plus eventuella kostnader för sändning och hantering (i det fall du betalat innan leverans sker).

5.3           Kostnaden för varje leveransmetod anges tydligt under utcheckningsprocessen. Du kommer att debiteras för alla frakt- och hanteringsavgifter som anges under utcheckningsprocessen.

5.4           Du är ensam ansvarig för att ge oss en korrekt och tillgänglig leveransadress under processen för beställningsutcheckning. Om adressinformationen inte är korrekt är du skyldig att ersätta kostnaderna för misslyckad leverans. Om du vill ha en ny sändning av produkterna kommer de nya fraktkostnaderna att debiteras igen och är samma som de ursprungliga fraktkostnaderna.

5.5           Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc). Därför tar vi ut en avgift om max 200 kr beroende på vikt om ett paket ej hämtas ut. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera enligt beskrivning i dessa villkor.

6. ÅNGERRÄTT

Du har ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser:

Information om ångerrätt
ÅngerrättDu har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger tar produkterna i fysisk besittning.För att utöva din ångerrätt måste du skicka till oss (The Smiling Group AB, Storgatan 33 B, 114 55 Stockholm, e-post: info@smilinggroup.com) ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev som skickas med post eller e-post). Du kan använda vårt ångerformulär för detta ändamål, men det är inte obligatoriskt (se formuläret genom att klicka här). Det finns även en ångerblankett på Konsumentverkets webbplats som du kan använda (konsumentverket.se).

För att uppfylla tidsfristen för ångerfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar som vi har fått av dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss). Återbetalningen kommer ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att utföra sådan återbetalning med samma betalningssätt som du använde för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka produkterna från dig eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka produkterna, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska skicka tillbaka produkterna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än 14 dagar från den dag då du meddelade oss om ditt tillbakadragande från detta avtal. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala för kostnaderna att återsända produkterna. Du är ansvarig endast för minskat värde på produkterna som skett till följd av att de hanterats på annat än vad som är nödvändigt för att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion.

7. RETURER, REKLAMATIONER OCH ÅTERBETALNINGAR

7.1           Eftersom vi säljer livsmedelsprodukter är kundens hälsa och säkerhet mycket viktig för oss. Vi säljer våra produkter förseglade av hälsoskydds- och hygienskäl. Därför accepterar vi endast returer som görs i enlighet med ovanstående, om produkten är i ett återförsäljningsbart skick när vi mottar den. Detta innebär att produktens förpackning och plastförsegling/cellofanomslag som täcker en sådan förpackning måste vara intakt och får inte ha gått sönder eller skadats.

7.2           Du kan reklamera fel på produkt i upp till tre år från inköpstillfället. Du ska reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes. För att vi ska vara skyldiga att åtgärda felet ska felet vara ursprungligt. Om du vill reklamera en felaktig produkt så kan du kontakta oss via info@smilinggroup.com eller till den adress som anges ovan.

7.3           Du måste få ett kvitto på ditt porto när du returnerar din vara till oss. Ett portobevis kostar ingenting, men utan det kanske vi inte kan behandla din återbetalning eller ersättning om din vara skulle gå förlorad under transporten.

8. BEDRÄGERI

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

9. FORCE MAJEURE

Företaget ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av hinder utanför sin kontroll som Företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder Företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter, såsom upphovsrätter och varumärken, på webbplatsen förblir Företagets, dess dotterbolag eller licensgivares egendom. All användning av webbplatsen eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i sin helhet eller delar, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Företaget.

10. VERKSTÄLLIGHET OCH OGILTIGHET

10.1        Företagets underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att utgöra ett avstående från framtida genomdrivande av den rättigheten eller bestämmelsen.

10.2        Om något villkor i dessa villkor anses vara ogiltigt eller icke verkställbart ska villkoret anses vara avskiljbart och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av något återstående villkor. Parterna ska i stället åta sig att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en giltig bestämmelse som kommer närmast den önskade ekonomiska avsikten.

11. GÄLLANDE LAG OCH SPRÅK

11.1        Alla ärenden som uppstår på grund av din användning av denna webbplats (inklusive eventuella avtal som ingåtts mellan dig och oss via webbplatsen) ska regleras av svensk lag.

11.2        Alla avtal ingås på svenska. Översättningar av dessa villkor till andra språk finns endast i informationssyfte. Vid motstridigheter mellan den svenska texten och översättningarna ska den svenska texten ha företräde.

12. KONTAKT

All feedback, kommentarer, förfrågningar om kundtjänst och annan kommunikation relaterad till dessa villkor ska skickas till: info@smilinggroup.com.

13. INFORMATION OM TVISTLÖSNING ONLINE

13.1        EU-kommissionen har tillhandahållit en internetplattform för tvistlösning online (”plattform för tvistlösning online”). Plattformen för tvistlösning online kan fungera som kontaktpunkt för lösning utanför domstol av tvister som uppstår i samband med köpeavtal online. Tvistlösningsplattformen online är tillgänglig via internetadressen http://ec.europa.eu/consumers/odr

13.2        Vi strävar efter att i godo lösa eventuella meningsskiljaktigheter som uppstår till följd av ett kontrakt. Vi är dock varken villiga eller skyldiga att delta i ett alternativt tvistlösningsförfarande.

14. FÖRETAGSINFORMATION

Vitamin Well AB
Adress: BOX 5140, 102 43 Stockholm
Organisationsnummer: 556701-6505
Momsregistreringsnummer: SE556701650501
E-post: info@smilinggroup.com

Varukorg

Smilings produkter - schyssta snacks!

Inga produkter i varukorgen.