SE_SMILING_webbilder_header_230125-02

Fairtrade 

Smiling skapades för att göra mer än bara goda produkter. Därför är vi jätteglada över att våra nötter och torkade frukter är Fairtrade-märkta.   

Produkter som är certifierade av Fairtrade bidrar nämligen på olika sätt till att skapa en mer hållbar värld – och att köpa produkter med märkningen är ett enkelt sätt att göra betydlig skillnad på riktigt vad gäller arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom.  

Fairtrade verkar, bland annat genom lagstadgat minipris, skyddsutrustning och möjlighet till både övertidsersättning och föräldraledighet, för att odlare och anställda själva ska kunna ta sig ur fattigdomen.  

Det innebär att det ställs höga sociala, ekonomiska och miljömässiga krav på de produkter och produktionsanläggningar som får certifieringen: till exempel finns det förbud mot vissa bekämpningsmedel, det krävs att man skyddar utrotningshotade arter och att inget barnarbete, tvångsarbete eller någon form av diskriminering förekommer. Odlare och anställda garanteras också en rättvis betalning.  

I just cashewindustrin är brist på skyddsutrustning ett vanligt problem som bland annat kan medföra allvarliga frätskador vid skalning. Därför har det varit extra viktigt för oss på Smiling att Fairtrades rutiner och kontroller även säkerställer att anställda i produktionen har tillgång till skyddsutrustning.   

Utöver att Fairträde-märkt produktion ska motsvara dessa krav vid regelbundna kontroller, får även odlare och anställda en Fairtrade-premie vid varje försäljning, som sedan antingen investeras i lokalsamhället genom stöd till hälsovård, skola, med mera, eller för att utveckla verksamheten. 

Så använder Smilings odlare Fairtrade-premien

Smilings odlare använder Fairtrade-premien på olika sätt beroende på samhällets, gruppens och verksamhetens behov. Ananaskooperativet i Fotobi har inte bara fått upp sina försäljningsvolymer tack vare utökad efterfrågan på grund av certifieringen, utan har även lyckats utveckla sin verksamhet med hjälp av premien. Man har till exempel byggt ett kontor där personalmöten kan hållas, och ny personal har anställts för bokföring och administration. Tack vare premien har kooperativet också kunnat införskaffa skyddsutrustning åt sina medlemmar under covid-19, stöttat ytterligare insatser för fler lokala arbetstillfällen och finansierat möbler till den lokala vårdmottagningen.  

Premien har verkligen påverkat våra liv, vår familj och vårt samhälle positivt”, skriver kooperativet i ett uttalande.  

Andra odlare, som Smilings kokosnötsproducent i Ghana, har använt sin premie till att förse en lokal skola med skrivbord och till att bekosta ytterligare ekocertifieringar av verksamheten. 

Det gröna lövet – EU:s ekomärkning   

Majoriteten Smilingprodukter är märkta med EU-lövet, en symbol som sätts på produkter som blivit certifierade som ekologiska av ett av EU godkänt kontrollorgan.   

Produkter med EU:s ekologiska märkning måste innehålla minst 95 procent ekologiska ingredienser, samtidigt som de kvarvarande procenten måste uppfylla andra strikta villkor. Verksamheterna kontrolleras dessutom minst en gång per år för att säkerställa att kraven efterlevs. Det är inte bara råvarorna som kontrolleras, utan höga krav ställs även på produktion, bearbetning, transport och lagring. Även sektorer som förädling, distribution och detaljhandel kontrolleras.   

Varför välja ekologiskt?  

Ekologiskt jordbruk innebär att man producerar mat med naturliga ämnen och processer. Ekologisk produktion har, enligt EU, oftast en mindre miljöpåverkan tack vare större ansvarstagande i användandet av energi- och naturresurser och den bidrar till biologisk mångfald, ekologisk jämlikhet regionalt, bördigare jordar och bättre vattenkvalitet. Det vill vi på Smiling gärna bidra till.   

Varukorg

Smilings produkter - schyssta snacks!

Inga produkter i varukorgen.