Returer & Byten

1. ÅNGERRÄTT

Du har ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser:

Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger tar produkterna i fysisk besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du skicka till oss (Vitamin Well AB, BOX 5140, 102 43 Stockholm e-post: info@smilinggroup.com) ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev som skickas med post eller e-post). Du kan använda vårt ångerformulär för detta ändamål, men det är inte obligatoriskt (se formuläret genom att klicka här). Det finns även en ångerblankett på Konsumentverkets webbplats som du kan använda (konsumentverket.se).

För att uppfylla tidsfristen för ångerfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar som vi har fått av dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss). Återbetalningen kommer ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att utföra sådan återbetalning med samma betalningssätt som du använde för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka produkterna från dig eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka produkterna, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska skicka tillbaka produkterna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än 14 dagar från den dag då du meddelade oss om ditt tillbakadragande från detta avtal. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala för kostnaderna att återsända produkterna. Du är ansvarig endast för minskat värde på produkterna som skett till följd av att de hanterats på annat än vad som är nödvändigt för att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion.

2. RETURER OCH REKLAMATIONER

2.1           Eftersom vi säljer livsmedelsprodukter är kundens hälsa och säkerhet mycket viktig för oss. Vi säljer våra produkter förseglade av hälsoskydds- och hygienskäl. Därför accepterar vi endast returer som görs i enlighet med ovanstående, om produkten är i ett återförsäljningsbart skick när vi mottar den. Detta innebär att produktens förpackning och plastförsegling/cellofanomslag som täcker en sådan förpackning måste vara intakt och får inte ha gått sönder eller skadats.

2.2           Du kan reklamera fel på produkt i upp till tre år från inköpstillfället. Du ska reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes. För att vi ska vara skyldiga att åtgärda felet ska felet vara ursprungligt. Om du vill reklamera en felaktig produkt så kan du kontakta oss via info@smilinggroup.com eller till den adress som anges ovan.

2.3           Du måste få ett kvitto på ditt porto när du returnerar din vara till oss. Ett portobevis kostar ingenting, men utan det kanske vi inte kan behandla din återbetalning eller ersättning om din vara skulle gå förlorad under transporten.

Varukorg

Smilings produkter - schyssta snacks!

Inga produkter i varukorgen.